วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา "เวียงสระเกมส์" ประจำปี 2566

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2566  เวลา 09.00 น.

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา "เวียงสระเกมส์" ประจำปี 2566 พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม  โดยมี นางสาววรรณี แก้วศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้สำเร็จไปด้วยดี

ณ โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

📍ช่องทางประชาสัมพันธ์ /ภาพถ่ายเพิ่มเติม

https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=731

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0GFMfffmzR3AU3tUJPbbZPtC5ZScFaXRUinGWqoVMyeQCPXWh3gMT38GEA9mZVuUwl&id=100067670334182&mibextid=K8Wfd2


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


📸 ปรียาพร บุญนา,จักรพันธ์ ไพฑูรย์/ ถ่ายถาพ,รายงาน

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ "สานศิลป์ แดนดินใต้ เทิดไท้องค์ราชัน"
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

พร้อมด้วย นางสาวอุไรวรรณ ตรีสิริเกษม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ,นายภิญโญ ฉิมหนู นักวิชาการศึกษา ,นายวรวัชร กลิ่นม่วง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ "สานศิลป์ แดนดินใต้ เทิดไท้องค์ราชัน"

ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ndzS8ZzUxsVkf3vkhAuaEHqZKyzCit8PwXmqPwnnbPbGaZJbC7kv726wTFoP6V7xl&id=100067670334182&mibextid=qC1gEa


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


📷ถ่ายภาพ /รายงาน :ภิญโญ ฉิมหนู

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 26 กรกฎาคม 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธี โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่ได้ดำเนินการครบ 2 ครั้ง กล่าวคือ ครั้งที่ 3 ปี 2562 และครั้งที่ 4 ปี 2564 ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 5 คน ได้แก่ 1)ดร.สมพร เพชรสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  2) นายชุมพล ศรีสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  4) นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และ 5) นายชนะ ปี้บ้านท่า อดีตประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ มีคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานในพิธีรับและประดับเข็มพระตราสัญลักษณ์ "มวก" ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

26 กรกฎาคม 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว

ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานในพิธีรับและประดับเข็มพระตราสัญลักษณ์ "มวก" ซึ่งได้รับพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เพื่อใช้เป็นเข็มพระตราประจำโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี โดยประดับให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในการจัดกิจกรรมได้รับการต้อนรับจาก นายนฤชาติ สุวรรณพร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายฯ


ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓  สุราษฎร์ธานี 


 ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


ภาพ : 📸 facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

รายงาน: นางสาวดาราวดี รุกขะวัฒน์

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก

 19 - 22 กรกฎาคม 2566


นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และนำไปวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และเพื่อให้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ณ อิงธารรีสอร์ท นครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในการประชุมดังกล่าวกำหนดให้มีการมอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ให้โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประจำปี พ.ศ.2565 และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารสถานศึกษา


 ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


ภาพ/รายงาน: นางสาวดาราวดี รุกขะวัฒน์

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ร่วมต้อนรับคณะครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมให้แก่นักเรียน ร.ร.สุราษฎร์พิทยา วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 


นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ร่วมต้อนรับคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยซองควายุคกวาน 

( Sungkyunkwan University) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จำนวน 11 คน เข้าเป็นวิทยากรฝึกอบรม Arduino Project และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยมี ผอ.เพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา คณะครู นักเรียน และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้การต้อนรับ 

ณ หอประชุมอาคารบวรศิลป์ 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


ภาพ/รายงาน: นางสาวดาราวดี รุกขะวัฒน์

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา