วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 26 กรกฎาคม 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธี โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่ได้ดำเนินการครบ 2 ครั้ง กล่าวคือ ครั้งที่ 3 ปี 2562 และครั้งที่ 4 ปี 2564 ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 5 คน ได้แก่ 1)ดร.สมพร เพชรสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  2) นายชุมพล ศรีสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  4) นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และ 5) นายชนะ ปี้บ้านท่า อดีตประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ มีคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เป็นประธานในการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และประเมิน PA

วันที่ 31 สิงหาคม 2566  นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็...

ข่าวการศึกษา