วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนในกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2565 “Open House Open Heart”


 วันที่ 31 มกราคม 2566  เวลา 09.00 น. 

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนในกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2565  “Open House Open Heart” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้าเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนและครู รายงานผลการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานของนักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา รวมถึงประชาสัมพันธ์การศึกษากับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ  โดยมี นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสวนศรีวิทยา ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร

📍ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพถ่ายเพิ่มเติม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ZT7KwLdUWuutPVdk21USP8UUx2ojYQrXm4oXNgzgg2mHkrUDawUJMA9fve5V3Posl&id=100067670334182&mibextid=qC1gEa

https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=514

https://photos.app.goo.gl/mqo2oTBLzC4qkGFR9

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋📸ปรียาพร บุญนา/รายงาน 

📸ขอบคุณภาพถ่ายจาก โรงเรียนสวนศรีวิทยา


เยี่ยมโรงเรียนชลธารวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน

 วันที่ 31 มกราคม 2566  เวลา 13.30 น. 

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนชลธารวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน

ณ โรงเรียนชลธารวิทยา จังหวัดชุมพร

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋📸ปรียาพร บุญนา/รายงาน

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566
 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.30 น.

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  พร้อมด้วยนางสาวนฤมล ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางพจณิชา รอดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2566 

ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ กรณีพิเศษ ราย นายเอกสิทธิ์ ศึกษ์สมรรถ บิดาของนางเอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 มีกำหนดสวดอภิธรรมศพระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2566 และกำหนดฌาปนกิจในวันที่ 31 มกราคม 2566 

ณ วัดโพธิ์นิมิต ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พุทธสมาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565      พุทธสมาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ ห้องทักษิณาลัย 2 โรงแรมสยามธานี  

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋📸ชฎาภรณ์ บุญกาญจน์/รายงาน ถ่ายภาพ

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติคำขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมธารตาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋📸ชฎาภรณ์ บุญกาญจน์/รายงาน

เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จ.สุราษฎร์ธานี) ที่ขอขยายจำนวนห้องเรียน ในปีการศึกษา 2566

 วันที่ 27 มกราคม 2666  เวลา 13.00 น.

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี                                 รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จ.สุราษฎร์ธานี) ที่ขอขยายจำนวนห้องเรียน ในปีการศึกษา 2566  

ณ ห้องประชุมศรีวาโย  สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

 🖋📸 สารภี ณ นคร  รายงาน  ภิญโญ ฉิมหนู ถ่ายภาพ

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีสงฆ์ “วันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 30” ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอาการกองทัพบกที่ 4


วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีสงฆ์ “วันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 30” ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอาการกองทัพบกที่ 4

ณ อาคารกองบังคับการ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอาการกองทัพบกที่ 4 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋📸ชฎาภรณ์ บุญกาญจน์/รายงาน ถ่ายภาพ

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา