วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ กรณีพิเศษ ราย นายเอกสิทธิ์ ศึกษ์สมรรถ บิดาของนางเอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 มีกำหนดสวดอภิธรรมศพระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2566 และกำหนดฌาปนกิจในวันที่ 31 มกราคม 2566 

ณ วัดโพธิ์นิมิต ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

  วันพฤหัสบดีที่  21 มีนาคม 2567   เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้  นายสำรวย  ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุ...

ข่าวการศึกษา