วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 วันที่ 30 กันยายน 2565   เวลา 18.45 น. เป็นต้นไป

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

พร้อมด้วยนายสำรวย ภักดี  รองฯผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ 

ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

📍ช่องทางประชาสัมพันธ์/รูปภาพเพิ่มเติม

http://www.secondary11.go.th/webpage/th/main.php?page=news_act_view&newsid=412

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0tfXmsvcVnj98CgQ5HDqa8LfNLcLYXJFnjvD6cTh6peFppeZ7XkNpbMk2WjR3m7Xfl&id=100067670334182

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋ปรียาพร บุญนา นายจักพันธ์ ไพฑูรย์ /รายงาน

📸โรงเรียนศรียาภัย/ภาพถ่าย

การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 30 กันยายน 2565

นายชัยณรงค์  ช่างเรือ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นางวัชรี  แสงอรุณ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ได้รับมอบหมายจาก นายสมบูรณื  เรืองแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ในการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2565  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

ณ  โรงเรียนพนมศึกษา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

เป็นประธานในการประชุม โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

 วันที่ 30 กันยายน 2565 

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว ผอ.สพม.สฎชพ  เป็นประธานในการประชุม โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พร้อมด้วย นายสำรวย ภักดี รอง ผอ.สพม.สฎชพ นายเกรียงไกร  แก้วมีศรี ผอ.ร.ร.สุราษฎร์ธานี  นายนฤชาติ สุวรรณพร ผอ.ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี คณะศึกษานิทศก์ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ ร่วมประชุมเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 

ณ ห้องประชุมธราดล สพม.สฎชพ

โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565

วันที่ 29 กันยายน 2565
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สฎชพ 
มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ พวงเดช นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรมเวที kick off โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเปิดตัวกองทุนเมืองคนดี (10บาท เพื่อโอกาสของคนสุราษฎร์) 
ณ แก้วสมุย รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี 
จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางกลไกการพัฒนาองค์กร​...วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น.

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สฎชพ​ มอบหมายให้ นายชัยณรงค์​ ช่างเรือ  รอง​ ผอ.สพม.สฎชพ

พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา​ รร.มัธยมพัชร​กิติ​ยาภา​ 3  สุราษฎร์​ธานี​  รร.ชัยบุรี​พิทยา  รร.พนมศึกษา​

รร.บ้านตาขุนวิทยา​  รร. พ่วงพรมครวิทยา  รร.ปากแพรก​วิทยาคม

นางสาว​นันท์​นภัส  สุทธิการ​ ศึกษา​นิเทศ​ก์  และนายเฉลิม​ชัย​ นาค​สวาท​นิติกร​ชำนาญ​การ​ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ​ เรื่อง​ แนวทางกลไกการพัฒนาองค์กร​เพื่อ​เป็น​องค์กร​จริยธรรม​ คุณธรรม​ และ​ความโปร่ง​ใสต้นแบบ​ ตามมาตรฐาน​ทางจริยธรรม​และแผนปฏิรูป​ประเทศ​ ระหว่าง​วันที่​ 28-29​ กันยายน​ 2565​ 

ณ​ โรงแรม​บรรจงบุรี​ จังหวัด​สุราษฎร์​ธานี​ 

จัดโดย​ สำนักงาน​เลขาธิการ​สภาการศึกษา

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565

การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 26 -27 กันยายน  2565
นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้นายชัยณรงค์  ช่างเรือ  รองอำนวยการ สพม.สฎชพ เป็นประธานกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่ิอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ณ  โรงเรียนบ้านนาสาร  โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

สพม.สฎชพ ร่วมกับคณะวิจัย สพฐ.สังเคราะห์ผลการวิจัยประเมินโครงการเด็กดีมีที่เรียน

 วันที่  25 กันยายน  2565 

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว ผอ.สพม.สฎชพ  มอบหมายให้นางบุษกร  เพ็ชรพวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมกับคณะวิจัย สพฐ.สังเคราะห์ผลการวิจัยประเมินโครงการเด็กดีมีที่เรียน เข้ามหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องสอบ  ระหว่างวันที่ 25-30 กย 2565 

ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กทม.

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565

ประชุมการออกแบบการวิจัย “พาน้องกลับมาเรียน” สพฐ กรณีศึกษาภาคใต้
วันที่ 24 กันยายน 2565 

นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกับคณะวิจัย สพฐ. นำเสนอแนวทางและวิพากษ์ ตลอดจนออกแบบแนวทางการดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียน ในการประชุมการออกแบบการวิจัย “พาน้องกลับมาเรียน” สพฐ กรณีศึกษาภาคใต้ 

ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี  

โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ นายโชคดี  ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติร่วมรับฟัง ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะ

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน


 วันที่ 22 กันนายน 2565 เวลา 14.00 น.


นางกันทนา  จันทร์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  และนายสัญญลักษณ์  เมืองโคตร  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณ การดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ 2565  ลงพื้นนิเทศ ติดตาม ฯ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา