วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การประชุม ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566-2570 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 

กลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุม ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566-2570 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี ( 2566-2570) โดยมี นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมธราดล โดยมี นายสำรวย ภักดี รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มงาน  ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วม และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ zoom

 

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

จดหมายข่าว สพม. 25.10.2565


 

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย" วันที่ 25 ตค. 2565

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว 

ผู้อำนวยการเขตฯ พร้อมด้วยนายสำรวย ภักดี  รองผู้อำนวยการเขตฯ ร่วมพิธีเปิด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย" ของสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ณ โรงแรมบรรจงบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ACTIVE LEARNING สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21


 

คัดเลือกนักเรียนที่สมัครรับทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์”

 วันที่ 5 ตุลาคม 2565  เวลา 13.00 น. 

นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมัครรับทุนการศึกษาพระราชทาน         “นวฤกษ์” มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ณ ห้องประชุมธราดล  สพม.สฎชพ

จดหมายข่าว สพม. 05.10.2565


 

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ 2566
 วันที่ 1 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 น.

กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  จัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566 -2570 และแผนปฎิบัติการประจำปี งบประมาณ 2566 โดยมีนายสมบูรณ์  เรืองแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสำรวย ภักดี  รอง ผอ.สมพ.สุราษฎร์ธานี ชุมพร คณะบุคลากรสำนักงานทุกคน  นอกจากได้เชิญคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตทั้ง 5 สหวิทยาเขต  มาร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนในครั้งนี้

ณ โรงแรมไดมอนด์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา