วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (IPIC 2023)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  เวลา 18.00น. เป็นต้นไป


นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์เพชร  นายสำรวย  ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  นางจิดาภา  หมึกดำ และนางสาวปิยรัตน์  พารเพิง

ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (IPIC 2023) ได้ดำเนินร่วมกับโรงเรียน SESERI กรุงกัวลาลัมเปอร์ และโรงเรียน SMPN1 Bangking Koto ประเทศอินโดนีเซีย โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่เป็นโรงเรียนศูนย์กลางในการประสานงาน

โดยมี นายบรรชา ช่อสุวรรณ  ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกำกับ ควบคุม และดำเนินกิจกรรมดังกล่าว


ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 

 

📍ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพถ่ายเพิ่มเติม 


https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=658


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CzVwhPxwsCdyueEtQzY7pKNHFDkjUzn2Dc9n8Z8rcWSeP9CM6fsdcxxPJwgcWyW3l&id=100067670334182&mibextid=qC1gEa


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


🖋นางสาวปิยรัตน์  พารเพิง /รายงาน 

และนางจิดาภา หมึกดำ ถ่ายภาพ

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (IPIC 2023)


วันที่ 30 พฤษภาคม 2566  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (IPIC 2023) การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และ Impromptu Speech โดย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่เป็นโรงเรียนศูนย์กลางในการประสานงาน

โดยมี นายบรรชา ช่อสุวรรณ ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกำกับ ควบคุม และดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 

 📍ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพถ่ายเพิ่มเติม 


https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=658

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CzVwhPxwsCdyueEtQzY7pKNHFDkjUzn2Dc9n8Z8rcWSeP9CM6fsdcxxPJwgcWyW3l&id=100067670334182&mibextid=qC1gEa


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


🖋นางสาวปรียาพร บุญนา และนายจักรพันธ์ ไพฑูรย์ /รายงาน และถ่ายภาพ


โครงการอบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพจิต


 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี 

พร้อมด้วยนางบุษกร เพ็ชรพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นางสาวฐิติพร บุญษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายภิญโญ ฉิมหนู นักวิชาการศึกษา  ร่วมเป็นเกียรติโครงการอบรมแกนนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพจิต "กิจกรรมส่งเสริมป้องกันการฆ่าตัวตายในโรงเรียนด้วยระบบเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2566  และได้มาติดตามนักเรียนที่เรียนไม่จบในปีการศึกษา 2565 เพื่อขอทราบข้อมูล / เหตุผลของนักเรียนที่ไม่จบและแนวทางการติดตามของโรงเรียน วิธีการแก้ปัญหาให้นักเรียนเรียบจบ 100 % โดยโรงเรียนได้ชี้แจ้งวิธีการ/กระบวนการติดตาม พาน้องกลับมาเรียน   ทั้งนี้ คณะติดตามได้ให้คำแนะนำ และวิธีการ กระบวนการให้นักเรียนจบ 100 %


ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา


🖋ภิญโญ ฉิมหนู /รายงาน  (35 mm camera) /ถ่ายภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร   พร้อมด้วยนางวัชรี  แสงอรุณ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ได้การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน  การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น. 

ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา /รายงาน  (35 mm camera) /ถ่ายภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเกาะสมุยและโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการเรียนไม่จบของนักเรียนในปีการศึกษา 2565
 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  พร้อมด้วยนางบุษกร เพ็ชรพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นางสาวฐิติพร บุญษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ,นายวิทยา สริขา ศึกษานิเทศก์ และนายภิญโญ ฉิมหนู นักวิชาการศึกษา 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเกาะสมุยและโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการเรียนไม่จบของนักเรียนในปีการศึกษา 2565 และแนวทางในการเนินการในปีการศึกษา 2566


ณ โรงเรียนเกาะสมุย ,โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา


🖋ภิญโญ ฉิมหนู /รายงาน  (35 mm camera) /ถ่ายภาพ

ร่วมลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1173/2566 ร่วมกับ นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา อ.เคียนซา และ โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อ.เวียงสระ

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา