วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเกาะสมุยและโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการเรียนไม่จบของนักเรียนในปีการศึกษา 2565
 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  พร้อมด้วยนางบุษกร เพ็ชรพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นางสาวฐิติพร บุญษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ,นายวิทยา สริขา ศึกษานิเทศก์ และนายภิญโญ ฉิมหนู นักวิชาการศึกษา 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเกาะสมุยและโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการเรียนไม่จบของนักเรียนในปีการศึกษา 2565 และแนวทางในการเนินการในปีการศึกษา 2566


ณ โรงเรียนเกาะสมุย ,โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา


🖋ภิญโญ ฉิมหนู /รายงาน  (35 mm camera) /ถ่ายภาพ

ข่าวการศึกษา