วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาต่อของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 

                คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาต่อของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567                ณ โรงเรียนต่างๆ ดังนี้ 

              1. คณะกรรมการชุดที่ 1 นำโดยนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นางบุุษกร เพ็ชรพวง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นางสารภี ณ นคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน และบุคลากร ตรวจเยี่ยม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ,โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ,โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 

              2. คณะตรวจเยี่ยมชุดที่ 4 สหวิทยาเขตชุมพร เขต 1 โดยนางรักษิณา  ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก นางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา และนายศุภชัย ตักชะเลง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

              3. คณะกรรมการชุดที่ 5  สหวิทยาเขตชุมพร เขต 2 โดย นายวันชัย  พลดงนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนละแมวิทยา นางกษมาพร ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน นายปฐมพงศ์  ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา และว่าที่ร.ต.มโนชญ์ นาคธรณิศนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานจังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวีวิทยาและโรงเรียนสวนศรีวิทยา

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ร่วมเป็นเกียรติการรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 10.30 น. 

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

พร้อมด้วย นางสาวพัชราพร สุดสาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ร่วมเป็นเกียรติการรับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนผู้เข้ารับการประเมินดังกล่าว 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนท่าอุแทพิทยา จ.สุราษฎร์ธานี 

ช่องทางการติดต่อ
☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4
📠 โทรสาร  :  077-205318
💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 
📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพ

เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE “ เปิดบ้านโชว์ของ ชวนน้องท่องบางเดือน "
 

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.


นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE  “ เปิดบ้านโชว์ของ ชวนน้องท่องบางเดือน โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม  นายสุวัฒน์  จรัลศิลป์ กำนันตำบลบางเดือน กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน 

นางสาวจริยา เสถียรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานชมการแสดงพิธีเปิด ภายในงานมีการมอบทุน และเกียรติบัตรให้กับผู้มาร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน 

ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่างๆ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผลงานนักเรียนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

ณ  โรงเรียนบางเดือนสถิตย์   จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพเพิ่มเติม


https://www.spmsnicpn.go.th 

https://www.facebook.com/SPM.SNICPN

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ Open House “P.K. Open House” ประจำปีการศึกษา 2566วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้   นายสำรวย  ภักดี 

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ Open House “P.K. Open House” ประจำปีการศึกษา 2566  พร้อมกับ นายภิญโญ ฉิมหนู นักวิชาการศึกษา  

โดยมีนายธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน


ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่างๆ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผลงานนักเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ


ณ โดมโชคตาปี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาต่อของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567                      คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาต่อของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศ...

ข่าวการศึกษา