วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

จดหมายข่าว สพม. 31.03.2566.1


 

จดหมายข่าว สพม. 31.03.2566


 

"ไทยมีงานทำ"


 

ร่วมต้อนรับ นายแพทย์อนิรุทธิ์ นิรนาท หรือ หมอหมู และคณะ ในกิจกรรมปั่นจักรยานระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ วันที่ 30 มีนาคม 2566   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 


นายวิชวุทย์ จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมต้อนรับ นายแพทย์อนิรุทธิ์ นิรนาท หรือ หมอหมู และคณะ ในกิจกรรมปั่นจักรยานระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ที่ได้รับความลำบากและขาดแคลนฐานะด้านการเงินตาม  โรงพยาบาล 9 แห่งทั่วประเทศ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดสุดท้ายของโครงการดังกล่าว

ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อ
☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4
📠 โทรสาร  :  077-205318
💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th
📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋📸นางสาวปรียาพร บุญนา /รายงาน ถ่ายภาพ

https://drive.goบรรยายพิเศษและให้ความรู้ในหัวข้อ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู


 วันที่ 30 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น.

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด       

รองผู้อำนวยการ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร บรรยายพิเศษและให้ความรู้ในหัวข้อ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญ เพื่อนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวินัยข้าราชการครู 

ณ โรงเรียนเวียงสระ


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


🖋📸นางสาวสุนิสา ช่วยสง/รายงาน ถ่ายภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตภายในสถานศึกษา
วันที่ 29 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 น.


นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  พร้อมด้วย  นางสาวฐิติพร บุญษร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  นางสาวพรทิพย์ พวงเดช  นักจิตวิทยา  

ได้เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตภายในสถานศึกษา "การดูแลหัวใจไม่ให้ใครร่วงหล่น" ให้กับครูและบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การปรับพฤติกรรมเชิงบวก และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และสังคม ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือมากขึ้น พร้อมให้กำลังใจผู้ปกครอง นักเรียน ที่มาเข้ามอบตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โดยมี นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 คณะผู้บริหาร และคณะครู กำกับควบคุมการดำเนินการอบรมดังกล่าว

ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี


📍ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพถ่ายเพิ่มเติม


https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=596


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028SwXK5LWsHCeb9aLnCFFZkB7vyXJnajWD1gsmNRnLYT72mfTmT2VM3wbnGaLUDYKl&id=100067670334182&mibextid=qC1gEaช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


🖋📸นางสาวปรียาพร บุญนา และ นายจักรพันธ์ ไพฑูรย์ /รายงาน ถ่ายภาพ


จดหมายข่าว สพม. 27.03.2566.1


 

ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1 วันที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2566 


นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้  นายสำรวย ภักดี

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย  นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร นายเอกวุฒิ ไกรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ประธานสหวิทยาเขตชุมพร1 และ นางเมธาวี เทพม ณี ศึกษานิเทศก์

ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1(1ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566)

ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา

   

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.spmsnicpn.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


🖋📸 ศน.เมธาวี เทพมณี/รายงาน ถ่ายภาพ

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา