วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัลวันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2566 

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี  

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร   เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการให้คำปรึกษาแบบใช้ความเข้มแข็งเป็นฐาน สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต และการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตภายในสถานศึกษา 


ณ หอประชุมหลวงปู่หนู อชิโต อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.spmsnicpn.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


🖋📸 นายภิญโญ ฉิมหนู/รายงาน ถ่ายภาพ

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันมหกรรมวิชาการ Southern English Medium Instruction Programmes Open House (SEMP) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันมหกรรมวิชาการ  Southern English Medium Instruction Programmes Open House (SEMP) ปีการศึกษา 2566  ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เขตภาคใต้ โดยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ 

ณ โรงแรมมรกตทวิน จังหวัดชุมพร 

และได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร และโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร

📍ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพถ่ายเพิ่มเติม

https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=584

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02JHmwhtjyrrSLkJG95PzeR8qSc13LE3zTPW3943WnVHoi2C1a2xTxjV4F3TyXHJNhl&id=100067670334182&mibextid=qC1gEa

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


🖋📸นางสาวปรียาพร บุญนา และ นายจักรพันธ์ ไพฑูรย์ /รายงาน ถ่ายภาพ


วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานในการเปิด อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในงานวิชาการ และวิชาชีพครู

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้  นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด 

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  เป็นประธานในการเปิด อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในงานวิชาการ และวิชาชีพครู  พร้อมด้วย นางเมธาวี เทพมณี ศึกษานิเทศก์  และนางสาวนันท์นภัส สุทธิการ ศึกษานิเทศก์

ณ ห้องประชุมศรีสมร โรงเรียนเรียนสุราษฎร์พิทยา 

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋📸 ศน.นันท์นภัส สุทธิการ /รายงาน ถ่ายภาพ

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่13 ประจำปี 2566 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร   มอบหมายให้ นางสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์   แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่13 ประจำปี 2566 โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน โดยเป็นการประชุมเพื่อสรุปการเตรียมงายของประธานและเลขานุการในแต่ละฝ่าย

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋📸 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์/รายงาน ถ่ายภาพ

จดหมายข่าว สพม. 15.03.2566


 

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายการตรวจราชการ


 วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นางพจณิชา รอดภัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางหัทยา ขยัน มอร์ฮาร์ท ศึกษานิเทศก์ และ นางจุฑามาศ นุ้ยเมือง เจ้าพนักงานธุรการ  ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการศึกษา  ตามนโยบายการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 5 นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค 

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังและรายงานผล

เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล

วันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2566  นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี   รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร   เป...

ข่าวการศึกษา