วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคริสต์มาสและงาน ส.ร. รวมใจ ประจำปี 2566วันที่ 25 ธันวาคม 2566

นายนรินธรณ์ เซ่งช้ำ  ผอ.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

พร้อมด้วย นางบุษกร เพ็ชรพวง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานวันคริสต์มาสและงาน ส.ร. รวมใจ ประจำปี 2566 พร้อม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ส่งเสริมความสามัคคีในหมูคณะให้กับนักเรียน 

ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


📍ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพถ่ายเพิ่มเติม


https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=918

https://www.facebook.com/share/p/D5rGWUzckQosC7tZ/?mibextid=K8Wfd2


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


ถ่ายภาพ/รายงาน : ปรียาพร บุญนา,จักรพันธ์ ไพฑูรย์

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การประเมินโรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA และ ScQA รุ่นปี 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2566  เวลา 08.00 น.


นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ได้ให้เกียรติให้ขวัญกำลังใจ แก่คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการประเมินโรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA และ ScQA รุ่นปี 2566

โดยมี  นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  (ที่ปรึกษาการประเมิน)

นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ประธานการประเมิน)  นายสมชาย กิจคาม  ผอ. โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  (รองประธานการประเมิน)

นายสมยศ กระจ่างแจ้ง  ผู้ทรงคุนวุฒิ  (กรรมการ)  นางสุจินต์ ภิญญานิล  ศึกษานิเทศก์  (กรรมการ)

นางวัชรี แสงอรุณ  ศึกษานิเทศก์  (กรรมการและเลขานุการ)  นายวีระศักดิ์  วิ่งชิงชัย  ศึกษานิเทศก์


ณ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


📍ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพถ่ายเพิ่มเติม

https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=915

https://www.facebook.com/share/p/VTQdBr9HcFDDjrhS/?mibextid=K8Wfd2


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077...

 

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ องค์ประกอบและรูปแบบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานวันที่ 19 ธันวาคม 2566  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

พร้อมด้วย นายสำรวย ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ องค์ประกอบและรูปแบบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 


ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 5 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


📍ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพถ่ายเพิ่มเติม

https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=910

https://www.facebook.com/share/p/Ae9Dvgvru8pAehA5/?mibextid=K8Wfd2


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


ถ่ายภาพ/รายงาน : ปรียาพร บุญนา,จักรพันธ์ ไพฑูรย์

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567
วันศุกร์ที่  8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. 


นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปีการศึกษา 2567   (จังหวัดชุมพร) ครั้งที่ 1/2566


ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันวิญญาณและร่วมวางพวงมาลา

วันที่ 8 ธันวาคม 2566  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

พร้อมด้วย นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  นางสารภี ณ นคร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันวิญญาณและร่วมวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความเสียสละของคุณครูลำยอง วิศุภกาญจน์ และวีรชนผู้เสียสละในส่งครามมหาเอเชีย-บูรพา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 โดยมี    นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


ณ อนุสาวรีย์คุณครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


📍ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพถ่ายเพิ่มเติม


https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=899


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0mmr64T6j48qVyJieUiPSRdMt4zCRQM3EBpugTgzuKciW2S6QSW5752hteAvgTqd3l&id=100067670334182&mibextid=K8Wfd2


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร...

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา