วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ร่วมลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1173/2566 ร่วมกับ นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา อ.เคียนซา และ โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อ.เวียงสระ

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา