วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประธานคณะกรรมการเตรียมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2566

 วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประธานคณะกรรมการเตรียมการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีนายสำรวย ภักดี นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ว่าที่ ร้อยโทพลากร ประสงค์ ผอ.โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นคณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาเตรียมการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ด้วยระบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาต่อของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567                      คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาต่อของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศ...

ข่าวการศึกษา