วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย" วันที่ 25 ตค. 2565

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว 

ผู้อำนวยการเขตฯ พร้อมด้วยนายสำรวย ภักดี  รองผู้อำนวยการเขตฯ ร่วมพิธีเปิด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย" ของสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ณ โรงแรมบรรจงบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล

วันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2566  นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี   รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร   เป...

ข่าวการศึกษา