วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานในพิธีรับและประดับเข็มพระตราสัญลักษณ์ "มวก" ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

26 กรกฎาคม 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว

ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานในพิธีรับและประดับเข็มพระตราสัญลักษณ์ "มวก" ซึ่งได้รับพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เพื่อใช้เป็นเข็มพระตราประจำโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี โดยประดับให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในการจัดกิจกรรมได้รับการต้อนรับจาก นายนฤชาติ สุวรรณพร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเครือข่ายฯ


ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓  สุราษฎร์ธานี 


 ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


ภาพ : 📸 facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

รายงาน: นางสาวดาราวดี รุกขะวัฒน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เป็นประธานคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

  วันพฤหัสบดีที่  21 มีนาคม 2567   เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้  นายสำรวย  ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุ...

ข่าวการศึกษา