วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก

 19 - 22 กรกฎาคม 2566


นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้และนำไปวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และเพื่อให้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ณ อิงธารรีสอร์ท นครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในการประชุมดังกล่าวกำหนดให้มีการมอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ให้โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประจำปี พ.ศ.2565 และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารสถานศึกษา


 ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


ภาพ/รายงาน: นางสาวดาราวดี รุกขะวัฒน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา