วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ร่วมต้อนรับคณะครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมให้แก่นักเรียน ร.ร.สุราษฎร์พิทยา วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 


นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ร่วมต้อนรับคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยซองควายุคกวาน 

( Sungkyunkwan University) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จำนวน 11 คน เข้าเป็นวิทยากรฝึกอบรม Arduino Project และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยมี ผอ.เพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา คณะครู นักเรียน และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้การต้อนรับ 

ณ หอประชุมอาคารบวรศิลป์ 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


ภาพ/รายงาน: นางสาวดาราวดี รุกขะวัฒน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เป็นประธานในการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และประเมิน PA

วันที่ 31 สิงหาคม 2566  นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็...

ข่าวการศึกษา