วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา


วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น. 


นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

            เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงบูรพาจารย์  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพนมศึกษา รวมทั้งแสดงออกถึงความ ตัญญูกตเวทิตา เคารพครู รู้สามัคคี มีความสมานฉันท์ สานสัมพันธ์ระหว่างครู ศิษย์เก่า ครูปัจจุบัน นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน  

ณ โรงเรียนพนมศึกษา ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 เวลา 13.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน “เปิดเรียนสุขใจ ปลอดภัยทุกคน” 

ณ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม และโรงเรียนน้ำรอบวิทยา


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา