วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

เป็นประธานคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 

วันพฤหัสบดีที่  21 มีนาคม 2567   เวลา 09.00 น. 


นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

มอบหมายให้  นายสำรวย  ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ทำหน้าที่ ประธานคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน  พร้อมด้วยนายเกรียงไกร แก้วมีศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ คณะกรรมการประเมินประธานสหวิทยาเขต นายธรรมดล  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร  ทำหน้าที่ ประธานสหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 3 นายวิทยา  สริขา ศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ  การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยนำเสนอท่านละไม่เกิน 15 นาที 


ณ โรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


📍ช่องทางประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/share/p/f7ibezSASWv4jLDZ/?mibextid=WC7FNe

https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=1029

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา