วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ติดตามการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  


มอบหมายให้  นายสำรวย ภักดี  รองผู้อำนวยการ สพม.สฎชพ  

พร้อมด้วย นายวิทยา  สริขา  ศึกษานิเทศก์  

ติดตามการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) ร่วมกับคณะติดตามโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


📷ถ่ายภาพ /รายงาน :วิทยา สริขา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  เป็นประธานพิธีเปิด การประชุม...

ข่าวการศึกษา