วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566


ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังและรับมอบนโยบาย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win)

วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567  เวลา 09.30 - 12.00 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี มอบหมาย...

ข่าวการศึกษา