วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ร่วมเป็นเกียรติร่วมรับมอบหนังสือนิทานชาดกสำหรับนักเรียน

 วันที่ 30 ตุลาคม 2566


นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ร่วมเป็นเกียรติร่วมรับมอบหนังสือนิทานชาดกสำหรับนักเรียน โดยท่านเอกอัครราชฑูตอินเดียเป็นผู้มอบหนังสือดังกล่าว จำนวน 5,000 เล่ม แบ่งเป็น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 800 เล่ม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และ 3 เขตละ 900 เล่ม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน 1,400 เล่ม 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 300 เล่ม 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 700 เล่ม 


ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


ถ่ายภาพ/รายงาน : ปรียาพร บุญนา,จักรพันธ์ ไพฑูรย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา