วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานในการเปิด อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในงานวิชาการ และวิชาชีพครู

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้  นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด 

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  เป็นประธานในการเปิด อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในงานวิชาการ และวิชาชีพครู  พร้อมด้วย นางเมธาวี เทพมณี ศึกษานิเทศก์  และนางสาวนันท์นภัส สุทธิการ ศึกษานิเทศก์

ณ ห้องประชุมศรีสมร โรงเรียนเรียนสุราษฎร์พิทยา 

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋📸 ศน.นันท์นภัส สุทธิการ /รายงาน ถ่ายภาพ

เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล

วันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2566  นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี   รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร   เป...

ข่าวการศึกษา