วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่13 ประจำปี 2566 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร   มอบหมายให้ นางสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์   แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่13 ประจำปี 2566 โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน โดยเป็นการประชุมเพื่อสรุปการเตรียมงายของประธานและเลขานุการในแต่ละฝ่าย

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋📸 สุพรพงศ์ ชัยดำรงค์ฤทธิ์/รายงาน ถ่ายภาพ

เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล

วันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2566  นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี   รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร   เป...

ข่าวการศึกษา