วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565


วันพฤหัสบดีที่  2 มีนาคม 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้มอบหมายให้ ...นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร 

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  พร้อมด้วย นางสาวฐิติพร บุญษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางจิดาภา หมึกดำ ศึกษานิเทศก์  ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 

👉 โรงเรียนบ้านนาสาร


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล

วันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2566  นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี   รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร   เป...

ข่าวการศึกษา