วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมวิชาการ ST2 Open House เชิญมาแล Share & Learn" ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2


 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้  นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  พร้อมด้วย นางกันทนา  จันทร์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

นางวัชรี  นิลอรุณ ศึกษานิเทศชำนาญการ และนางเมธาวี เทพมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมวิชาการ ST2 Open House เชิญมาแล Share & Learn" ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครอง และประชาชน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน และรับชมการแสดงผลงานของนักเรียน

🌟 นิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

🌟 การนำเสนอผลงาน IS

🌟 กิจกรรมการแสดงความสามารถด้านวิชาการของนักเรียน

🌟 กิจกรรมและนิทรรศการของหน่วยงานภายนอก และอื่นๆอีกมากมายในรูปแบบนิทรรศการการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

โดยมี นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมดำเนินกิจกรรมและให้การต้อนรับ


ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2   อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋📸กันทนา  จันทร์ทอง /รายงาน

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาต่อของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567                      คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาต่อของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศ...

ข่าวการศึกษา