วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566


วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม  2567


นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

พร้อมด้วย  นายธีรเดช จู่ทิ่น ประธานสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

และ นางวัชรี แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ สพม.สฎชพ

ได้ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 รอบทึ่ 4 จำนวน 2 สนามสอบ คือ

- สนามสอบ โรงเรียนรัชชะประภาวิทยาคม  จำนวน 1 ห้องสอบมีผู้เข้าสอบจำนวน 31 คน ขาดสอบ 1 คน

- สนามสอบ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี จำนวน 1 ห้องสอบ มีผู้เข้าสอบจำนวน 12 คน ขาดสอบ  13 คน

การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

✍️นางวัชรี แสงอรุณ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา