วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เข้าพบและคารวะท่านวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

วันที่ 18 ตุลาคม 2566


นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด   รองผู้อำนวยการ สพม.สฎชพ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพม.สฎชพ (จังหวัดชุมพร)  พร้อมด้วย นางสาวฐิติพร บุญษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ,นางสาววศินี เข็มขาว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ,นายภิญโญ ฉิมหนู นักวิชาการศึกษา 


เข้าพบและคารวะท่านวิสาห์ พูลศิริรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนางสาวสุภัคกมล  ชินวงค์ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  เพื่อรับโอวาทและแนวทางการปฏิบัติงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 


ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


📷ถ่ายภาพ /รายงาน :ภิญโญ ฉิมหนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  เป็นประธานพิธีเปิด การประชุม...

ข่าวการศึกษา