วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานในการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และประเมิน PA
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และประเมิน PA ร่วมกับคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย

1.นายสุรศักดิ์ อักษรสาร ข้าราชการบำนาญ 

2.นายธีรเดช จู่ทิ่น ประธานสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2

3.นางวัชรี แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ สพม.สฎชพ

ร่วมจัดเก็บข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียนดังนี้

1.โรงเรียนไชยาวิทยา

2.โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา

3.โรงเรียนท่าชนะ

นางวัชรี แสงอรุณ รายงาน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา