วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สพม.สฎชพ สร้างโอกาสทางการศึกษา 2566


วันที่ 7 มิถุนายน 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

มอบหมายให้  นายสำรวย ภักดี รองผอ. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

พร้อมด้วย นางพจณิชา รอดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน , นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย ศึกษานิเทศก์ ,นางสาวนันท์นภัส สุทธิการ ศึกษานิเทศก์ , นางสาวพรทิพย์ พวงเดช นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.สฎชพ ,นายภิญโญ ฉิมหนู นักวิชาการศึกษา  จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามข้อมูลนักเรียนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน ปีการศึกษา 2566 

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  รวมโรงเรียนละ 2 คน สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 

ณ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=617

ช่องทางการติดต่อ
☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4
📠 โทรสาร  :  077-205318
💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th
📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

📷ถ่ายภาพ /รายงาน :ภิญโญ ฉิมหนู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  เป็นประธานพิธีเปิด การประชุม...

ข่าวการศึกษา