วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันนวัตวิถี สนามการเรียนรู้นวัตวิถีแห่งลุ่มน้ำหลังสวนวันที่ 8 มีนาคม 2566 

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้ นายสำรวย  ภักดี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันนวัตวิถี สนามการเรียนรู้นวัตวิถีแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ซึ่งเป็นกิจกรรมนิทรรศการผลงาน Best of MLS next Gen Innovation award และสนามการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม นวัตวิถี แห่งลุ่มน้ำหลังสวน ระดับชั้นม.1-6 ปีการศึกษา 2565 

ณ โรงเรียนเมืองหลังสวน  จ.ชุมพร

 

เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล

วันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2566  นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี   รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร   เป...

ข่าวการศึกษา