วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในงานเปิดบ้านวิชาการ Open House


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น.

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้  นางสาวอมรรัตน์. โพธิ์เพชร

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นางวัชรี แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  

ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในงานเปิดบ้านวิชาการ Open House พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียนและเครือข่ายชุมชนที่มาร่วมงานและให้กำลังใจผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรม 

ณ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี


🖋📸นางวัชรี แสงอรุณ /รายงาน

เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล

วันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2566  นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี   รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร   เป...

ข่าวการศึกษา